Warmtekrachtkoppeling (WKK)

Warmtekrachtkoppelinginstallaties zijn elektriciteitsproductie-installaties die de warmte, die ontstaat bij de opwekking van elektriciteit (kracht), voor nuttig gebruik kunnen afleveren. De door middel van warmtekrachtkoppeling opgewekte warmte is meestal van een hoge temperatuur (stoom, heet water) en daardoor voor andere doeleinden bruikbaar (bijvoorbeeld proceswarmte in de industrie, ruimteverwarming, stadsverwarming). Door de gecombineerde opwekking in WKK-installaties kan een hoog energetisch rendement worden behaald.