Iets meer nog op te leveren woningen

Aan het eind van het eerste kwartaal van 2009 telde Nederland ruim 186 duizend woningen die nog konden worden opgeleverd. Dat is 3,4 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Toename wijst niet op onterecht openstaande vergunningen

Het aantal nog op te leveren woningen groeit al langer. Dat kan duiden op een toename aan vergunningen die onterecht langdurig openstaan en niet tot een woning leiden. Uit de cijfers komt dit echter niet naar voren.

Tussen de aanvraag van de bouwvergunning en de oplevering van een woning zit gemiddeld twee jaar. Als vergunningen langer open staan, komt dat bijvoorbeeld doordat bouwers hebben besloten pas met de bouw te starten als de economie aantrekt. Ook kunnen ze een project staken of herontwikkelen omdat het niet financieel haalbaar is.

Hoewel de hoeveelheid openstaande vergunningen in het eerste kwartaal opnieuw is gestegen, is er geen aanwijzing dat het aandeel oudere vergunningen bovengemiddeld is toegenomen. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2009 was 72 procent van de openstaande vergunningen nog geen twee jaar oud en 86 procent minder dan drie jaar oud.

Openstaande bouwvergunningen naar leeftijd, eerste kwartaal 2009

Openstaande bouwvergunningen naar leeftijd, eerste kwartaal 2009

Aandeel oudere vergunningen stabiel

Bovendien schommelt het percentage bouwvergunningen dat langer dan vijf jaar openstaat al sinds begin 2005 rond de 5 procent. Dat wijst erop dat het aandeel onterecht openstaande bouwvergunningen niet aantoonbaar toeneemt.

Aandeel openstaande bouwvergunningen naar leeftijd

Aandeel openstaande bouwvergunningen naar leeftijd

Jérôme van Biezen en Hermanus Rietveld

Bron: StatLine, Nog niet gereedgekomen nieuwbouwwoningen