Deeltijders minder tevreden over arbeidsduur dan voltijders

In 2008 was de overgrote meerderheid van de werknemers in Nederland, bijna 86 procent, tevreden over het aantal uren dat zij per week werkt. Werknemers met een voltijdbaan waren vaker tevreden dan werknemers die in deeltijd werken.

Ruim één op de tien mensen die 35 uur of meer per week werken, wilde de arbeidsduur graag wijzigen. De meesten wilden minder uren gaan werken.

Onder deeltijders waren ongeveer twee op de tien werknemers niet tevreden over hun arbeidsduur. Werknemers met een grote deeltijdbaan waren iets vaker tevreden dan werknemers met een kleine deeltijdbaan. In beide groepen kwam de wens om méér uren te gaan werken het meeste voor.

Werknemers naar meer of minder willen werken, 2008

Werknemers naar meer of minder willen werken, 2008

Lian Kösters

Bron: StatLine, Werknemers; meer/minder willen werken