Stemming zakelijke dienstverleners iets verslechterd

De zakelijke dienstverleners waren in juni wat pessimistischer dan in mei. Het aantal ondernemers dat een afname van de omzet verwachtte was aanzienlijk groter dan het aantal dat een toename voorzag. Per saldo verwachtte 28 procent van de zakelijke dienstverleners in de komende drie maanden minder omzet te boeken. Dit percentage is wat groter dan in mei.

Over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche waren de zakelijke dienstverleners negatief, net als in de voorgaande maanden. Per saldo verwachtte 34 procent van hen dat de personeelssterkte de komende drie maanden zal afnemen. In de afgelopen drie maanden nam volgens de ondernemers zowel de  personeelssterkte als de behaalde omzet af.

De ondernemers bleven zeer pessimistisch over het economisch klimaat in de afgelopen drie maanden, al was hun stemming minder negatief dan in voorgaande maanden. Vooral computerservicebureaus en uitzendbedrijven oordeelden minder pessimistisch over het economisch klimaat.

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.