Werkloosheid verder gestegen

  • 4,6 procent van de beroepsbevolking werkloos
  • Zowel meer mannen als vrouwen werkloos
  • Werkloosheid bij mannelijke 45-plussers nog altijd lager dan een jaar eerder

In de periode maart-mei 2009 waren gemiddeld 358 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 4,6 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,1 procent. Zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode maart-mei 2009 uit op 348 duizend personen, 8 duizend meer dan de vorige driemaandsperiode. Na de zomer van 2008 begon de werkloosheid na een jarenlange daling weer op te lopen. Aanvankelijk bedroeg de toename enkele duizenden per maand. In de laatste maanden stijgt de werkloosheid echter beduidend sneller. 

Het aantal werklozen is 45 duizend hoger dan dezelfde periode een jaar eerder. De werkloosheid steeg zowel bij mannen als vrouwen. Bij de vrouwen was er sprake van een lichte stijging in alle leeftijdsgroepen.
De stijging onder mannen was groter. Deze is echter geheel geconcentreerd onder mannen tot 45 jaar. Bij mannen van 45 jaar en ouder ligt de werkloosheid nog altijd lager dan een jaar eerder.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.