Ruim 2 800 euro extra voor gezin met kinderen in 2007

Huishoudens met minderjarige kinderen werden in 2007 gemiddeld met 2 824 euro per jaar gecompenseerd door inkomens- en belastingregelingen voor gezinnen. Dit komt neer op 1 567 euro per kind. In totaal kostten deze regelingen de schatkist bijna 5,5 miljard euro.

Kinderbijslag levert grootste bijdrage

De kinderbijslag is de grootste overheidsbijdrage voor gezinnen en is onafhankelijk van het inkomen of de arbeidspositie van de ouders. In 2007 ontving een gezin met minderjarige kinderen gemiddeld 1 648 euro aan kinderbijslag.

Voordelen uit belasting- en inkomensregelingen voor gezinnen met minderjarige kinderen, 2007*

Voordelen uit belasting- en inkomensregelingen voor gezinnen met minderjarige kinderen, 2007*

Kinderkorting en alleenstaande-ouderkorting belangrijk voor laagste inkomens

De huishoudens in de laagste inkomensklasse werden naast de kinderbijslag vooral gecompenseerd door de kinderkorting (785 euro) en de (aanvullende) alleenstaande-ouderkorting ((571 euro). Deze gezinnen hadden wel het probleem dat zij 412 euro van de kortingen niet konden verzilveren, omdat ze niet genoeg belasting betaalden. In totaal ontvingen de laagste inkomens gemiddeld 3 243 euro extra.

Voordelen uit belasting- en inkomensregelingen voor gezinnen met minderjarige kinderen naar inkomensgroep, 2007*

Voordelen uit belasting- en inkomensregelingen voor gezinnen met minderjarige kinderen naar inkomensgroep, 2007*

Eenoudergezinnen profiteren het meest van regelingen

Eenoudergezinnen hebben het grootste voordeel uit de verschillende regelingen. Zij kunnen ook een beroep doen op de (aanvullende) alleenstaande-ouderkorting. In 2007 leverde dat gemiddeld zo’n 1 700 euro op. In totaal profiteerden eenoudergezinnen in dat jaar voor 4 150 euro. Dit bedrag had nog hoger kunnen zijn geweest, als zij ook alle belastingkortingen hadden kunnen verzilveren. Er bleef bij hen gemiddeld 458 euro aan kortingen ongebruikt.

Voordelen uit belasting- en inkomensregelingen voor gezinnen met minderjarige kinderen naar huishoudenssamenstelling, 2007*

Voordelen uit belasting- en inkomensregelingen voor gezinnen met minderjarige kinderen naar huishoudenssamenstelling, 2007*

Combinatiekorting vooral interessant voor hogere inkomens

De (aanvullende) combinatiekorting wordt voornamelijk ontvangen door de midden- en hogere inkomens. Dit hangt samen met de aard van deze kortingen, namelijk het hebben van voldoende inkomen uit arbeid. Vooral wanneer beide ouders betaald werk hebben, kunnen de gezamenlijke combinatiekortingen oplopen tot bijna 1 000 euro. In 2007 ontvingen de tweeverdieners met kinderen gemiddeld 620 euro aan combinatiekortingen.

Reinder Lok

Bron: Belasting en inkomensregelingen voor gezinnen met minderjarige kinderen, Sociaaleconomische trends, tweede kwartaal 2009