Inflatie daalt wederom

De inflatie kwam in mei uit op 1,6 procent. Dit is 0,2 procentpunt lager dan in april. Vooral de prijsdaling van verse groenten droeg bij aan de afname van de inflatie. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Huisvesting, water en energie droegen met 0,9 procentpunt het meeste bij aan de inflatie in mei. Alcoholhoudende dranken en tabak leverden samen een bijdrage van 0,3 procentpunt. Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken droegen 0,2 procentpunt bij. De prijsontwikkeling van vervoer had daarentegen een neerwaarts effect van 0,5 procentpunt.

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Volgens deze methode bedroeg de Nederlandse inflatie in mei 1,5 procent, tegen 1,8 procent in april. Voor de eurozone berekende Eurostat, het Europees statistisch bureau, een inflatie van 0,0 procent. Dit is het laagste niveau sinds in 1996 met de metingen werd begonnen.

In de meeste Europese landen werken veranderingen in de olieprijs sneller door in de energieprijzen dan in Nederland. Dit verklaart maar voor een deel het grote verschil tussen de inflatie in Nederland en die in de eurozone. Ook de prijsontwikkelingen van voedingsmiddelen, dranken en tabak dragen bij aan dit verschil.

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.