Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is berekend als het aantal verzuimde dagen gedeeld door het aantal te werken dagen in een jaar. Voor voltijders was in 2008 het aantal te werken dagen 215, voor mensen die één dag per week werken 43. Het ziekteverzuim is van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Het verzuimpercentage volgens de NEA wijkt in geringe mate af van het verzuimpercentage in de kwartaalstatistiek ziekteverzuim die het CBS onder bedrijven uitvoert.

De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland. Onderwerpen die aan bod komen in de NEA zijn arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. De NEA wordt uitgevoerd door TNO en het CBS. Meer informatie over de NEA is te vinden op de website van TNO.