Inflatie Nederland blijft gelijk, Europa daalt fors

  • Inflatie in Nederland 2 procent
  • Prijsstijging kleding verhoogt inflatie
  • Inflatie in eurozone niet eerder zo laag

De inflatie in maart 2009 is 2,0 procent. Dat is gelijk aan de inflatie in februari. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.  De inflatie in de eurozone is gedaald tot 0,6 procent.

De prijzen van kleding waren in maart 0,9 procent hoger dan een jaar eerder. In februari 2009 waren deze prijzen nog 3,7 procent lager dan in februari 2008. Dit had een verhogende werking op de inflatie.

De prijsdaling van verse groenten had daarentegen een verlagende werking. Hetzelfde gold voor dieselolie en energie. Per saldo heffen deze effecten elkaar op, waardoor de inflatie gelijk is gebleven.

De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) is in maart 1,8 procent. Dit is iets lager dan vorige maand, toen deze nog 1,9 procent was. De inflatie in de eurozone is in maart fors gedaald naar 0,6 procent. Vorige maand was deze nog 1,2 procent. Sinds de start van de meting in 1997 was de inflatie in de eurozone nog niet zo laag. De toename van het verschil in inflatie tussen Nederland en de rest van de eurozone wordt vooral veroorzaakt door de prijsontwikkeling van energie. Het verlagend effect van elektriciteit en gas is in de rest van de eurozone veel groter geweest dan in Nederland.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.