Energieverbruik in 2008 gedaald

Het energieverbruik in Nederland was in 2008 iets lager dan een jaar eerder. Vooral in het vierde kwartaal daalde het energieverbruik ondanks de kou meer dan gemiddeld.

Energieverbruik, 2008

Energieverbruik, 2008

Lager verbruik van aardolie

In 2008 was het verbruik van aardolie met 1279 PJ ongeveer 5 procent lager dan in 2007. In de industrie was het verbruik van aardoliegrondstoffen en -producten 8 procent lager. In het vierde kwartaal was het zelfs bijna 30 procent lager dan het jaar ervoor. De industrie verbruikt aardolie vooral als grondstof voor bijvoorbeeld plastics.

Aardolie-, steenkool- en aardgasverbruik

Aardolie-, steenkool- en aardgasverbruik

Lager verbruik van steenkool

Het verbruik van steenkool kwam uit op 334 PJ op jaarbasis. Dat is een daling van ruim 6 procent. In de elektriciteitscentrales was het verbruik 5,5 procent lager en in de industrie was de daling 8,5 procent. In de industrie trad deze daling in zijn geheel op in het vierde kwartaal, waarin het verbruik van steenkool en steenkoolproducten afnam van 25 tot 17 PJ (- 32 procent).

Verbruik van aardgas, 2008

Verbruik van aardgas, 2008

Meer aardgas

Het verbruik van aardgas was in 2008 ruim 4 procent hoger.
Dit is toe te schrijven aan een hoger verbruik bij huishoudens, de landbouw en de dienstensector. Doordat de eerste maanden van 2008 kouder waren dan de eerste maanden van 2007, kwam het aardgasverbruik bij deze afnemers in het eerste kwartaal van 2008 bijna 15 procent hoger uit.

Bij de elektriciteitscentrales bleef het aardgasverbruik in de eerste drie kwartalen nog vrij constant. Maar dit werd volledig tenietgedaan door een daling in het vierde kwartaal met bijna 10 procent. Dit resulteerde in een 2 procent lager jaarverbruik. Ook in de industrie daalde het aardgasverbruik slechts licht.

Leendert Pleijsier

Bron: StatLine, Energiebalans, kerncijfers