Elektriciteitscentrales

Dit zijn bedrijven met installaties voor het opwekken van elektriciteit, in eigendom van de grote energiebedrijven, die op reguliere basis elektriciteit leveren aan het hoogspanningsnet.