Steeds meer moeders met grotere deeltijdbaan

Het percentage moeders met een deeltijdbaan is ook in 2008 verder gestegen. Vorig jaar werkten bijna zes van de tien vrouwen met minderjarige kinderen in deeltijd. Vooral de populariteit van middelgrote en grote deeltijdbanen is toegenomen. De totale arbeidsparticipatie van moeders met minderjarige kinderen bedroeg bijna 70 procent.

Arbeidsduur vrouwen met minderjarige kinderen, 2001–2008

Arbeidsduur vrouwen met minderjarige kinderen, 2001–2008

Arbeidsparticipatie moeders blijft stijgen

In 2008 behoorden bijna zeven van de tien moeders tot de werkzame beroepsbevolking. De arbeidsparticipatie van moeders neemt al jaren toe, vooral sinds 2005. In 2001 werkte 57 procent van de moeders.

Steeds meer moeders werken 20 tot 34 uur

Vooral het aandeel moeders met een middelgrote (20–27 uur) of grote deeltijdbaan (28–34 uur) is toegenomen. In de periode 2005–2008 is het aandeel van deze deeltijdbanen samen met bijna 3 procentpunt per jaar toegenomen. Het aandeel moeders met een kleine deeltijdbaan (12–19 uur) en het aandeel voltijd werkende moeders bleven nagenoeg gelijk.

Arbeidsduur vrouwen met minderjarige kinderen naar aantal kinderen, 2008

Arbeidsduur vrouwen met minderjarige kinderen naar aantal kinderen, 2008

Moeders met meer kinderen hebben kleinere banen

In 2008 had 14 procent van de moeders met één kind een voltijdbaan. Dit is bijna tweemaal zo veel als bij moeders met meer kinderen. Ook hadden moeders met één kind vaker een grote deeltijdbaan dan moeders met twee of meer kinderen. Hoe meer kinderen, hoe vaker moeders een kleine deeltijdbaan hebben. Een baan van drie dagen in de week komt bij alle moeders het meest voor.

Sabine Fouwels

Bronnen: