Minder mensen, meer bedrijven failliet in 2008

  • Veel minder particulieren en eenmanszaken failliet
  • Wel meer bedrijven failliet
  • Toename bedrijfsfaillissementen het grootst in vervoer

Het aantal uitgesproken faillissementen is in 2008 met meer dan 14 procent gedaald ten opzichte van 2007. Zowel bij de eenmanszaken als bij de natuurlijke personen werd een flinke daling waargenomen. Het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen nam in 2008 echter toe. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De daling in het aantal faillissementen in 2008 is het gevolg van een afname van 31 procent bij de natuurlijke personen (inclusief vennoten) en de eenmanszaken. Deze grote afname hangt vooral samen met de wijzigingen in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen die per 1 januari 2008 zijn ingevoerd.

Het aantal bedrijfsfaillissementen (excl. eenmanszaken) kwam in 2008 uit op   3 824, een stijging van bijna 7 procent ten opzichte van 2007. Met name in de laatste twee maanden van 2008 gingen veel meer bedrijven failliet dan een jaar eerder. Voor het eerst sinds 2004 werd een stijging van het aantal bedrijfsfaillissementen waargenomen.

Het aantal faillissementen van bedrijven (excl. eenmanszaken) nam in 2008 in bijna alle bedrijfstakken toe. De grootste stijging was te zien in de bedrijfstak vervoer, opslag en communicatie (+28%). In deze bedrijfstak gingen vooral in het goederenvervoer veel meer bedrijven failliet (+47%) dan in 2007.

In de financiële sector was slechts sprake van een lichte stijging (+2%) van het aantal faillissementen ten opzichte van een jaar eerder. Vooral in de laatste drie maanden van 2008 is hier een duidelijke toename zichtbaar van het aantal uitgesproken faillissementen.

Het aantal faillissementen in de horeca is in 2008 licht gedaald (-2%). Deze daling vond vooral plaats in de tweede helft van het jaar, zowel bij de eenmanszaken als bij de grotere bedrijven in de horeca.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads