Gezonde levensverwachting

Dit is het aantal jaren dat een persoon van een bepaalde leeftijd naar verwachting (nog) in goede gezondheid zal leven, onder de aanname dat de huidige kansen op sterfte en ongezondheid gelijk blijven. Er zijn vier varianten van de gezonde levensverwachting. Te weten de levensverwachting :

In als goed ervaren gezondheid

Voor het berekenen van levensverwachting in als goed ervaren gezondheid is het aantal 'gezonde' jaren bepaald op basis van de vraag 'Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand?'. Mensen die deze vraag beantwoorden met 'goed' of 'zeer goed' worden gezond genoemd.

Zonder lichamelijke beperkingen.

Voor het berekenen van levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen zijn gegevens gebruikt over langdurige beperkingen in horen, zien en bewegen. Mensen die op alle onderstaande vragen het antwoord 'ja, zonder moeite' of 'ja, met enige moeite' geven, worden gezien als niet lichamelijk beperkt.

 • Kunt u een gesprek volgen in een groep van 3 of meer personen (zo nodig met hoorapparaat)?
 • Kunt u met één andere persoon een gesprek voeren (zo nodig met hoorapparaat)?
 • Zijn uw ogen goed genoeg om de kleine letters in de krant te kunnen lezen (zo nodig met bril of contactlenzen)?
 • Kunt u op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand herkenen (zo nodig met bril of contactlenzen)?
 • Kunt u een voorwerp van 5 kilo, bijvoorbeeld een volle boodschappentas, 10 meter dragen?
 • Kunt u als u staat, bukken en iets van de grond oppakken?
 • Kunt u 400 meter aan een stuk lopen zonder stil te staan (zo nodig met stok)?

Zonder chronische ziektes

Voor het berekenen van levensverwachting zonder chronische ziektes is een aantal ziektes geselecteerd waarvan bekend is dat ze tot de dood kunnen leiden of dat ze een belangrijke invloed hebben op de kwaliteit van het leven.
Mensen worden als niet chronisch ziek beschouwd wanneer zij geen van onderstaande ziektes zeggen te hebben of te hebben gehad in de afgelopen 12 maanden. De volgende (groepen van) chronische ziektes worden gebruikt voor de berekening van levensverwachting zonder chronische ziektes:

 • hartaandoening en/of hartinfarct (12 jaar en ouder)
 • astma, chronische bronchitis, longemfyseem of CARA
 • kanker
 • beroerte (12 jaar en ouder)
 • suikerziekte
 • ernstige of hardnekkige darmstoornissen
 • chronische gewrichtsontsteking (ontstekingsreuma, chronische reuma, reumatoïde artritis)
 • ernstige of hardnekkige aandoening van de rug (inclusief hernia)
 • gewrichtsslijtage van heupen of knieën (12 jaar en ouder)
 • hoge bloeddruk
 • migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn.

In goede geestelijke gezondheid

Voor het berekenen van de levensverwachting in goede geestelijke gezondheid is het aantal jaren ‘gezond’ bepaald op basis van de Mental Health Inventory (MHI-5). De MHI-5 meet de algemene psychische gezondheidstoestand in een bevolking. Dit wordt bepaald door de balans tussen de mate van positieve en negatieve gevoelens. De MHI-5 bevat de volgende vragen:

 1. Voelde u zich erg zenuwachtig?
 2. Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken?
 3. Voelde u zich kalm en rustig?
 4. Voelde u zich neerslachtig en somber?
 5. Voelde u zich gelukkig?

De vragen over ervaren gezondheid, lichamelijke beperkingen, chronische ziektes en geestelijke gezondheid zijn onderdeel van het Gezondheidsenquête. De gepresenteerde percentages hebben marges omdat ze gebaseerd zijn op een steekproef.