Bevolkingskrimp vooral in landelijke gemeenten

Bijna de helft van de Nederlandse bevolking woont in een stedelijke gemeente. Ruim een derde woont buiten de stad, in een landelijke gemeente. Dat was de situatie op 1 januari 2007. In 2025 zal de bevolking vooral in de landelijke gemeenten zijn gekrompen. Dit en meer staat in de nieuwe CBS-publicatie Provincie Op Maat.

Bevolkingsgroei per gemeente, 2007-2025

Bevolkingsgroei per gemeente, 2007-2025

Groei onevenredig verdeeld

Volgens de regionale bevolkingsprognose zal de bevolkingsgroei de komende jaren niet gelijkmatig over Nederland zijn verdeeld, maar vooral in de stedelijke gemeenten plaatsvinden. In bijna drie van de vier landelijke gemeenten zal de bevolkingsomvang krimpen. In de stedelijke gemeenten is maar in één op de vier gemeenten sprake van krimp.

Bevolkingsgroei naar leeftijdsgroep en stedelijkheid, 2007-2025

Bevolkingsgroei naar leeftijdsgroep en stedelijkheid, 2007-2025

Vergrijzing en ontgroening

Naar verwachting zal binnen de stedelijke gemeenten het aantal jongeren tot 20 jaar en de leeftijdsgroep van 20 tot 65 jaar nog licht toenemen. Voor heel Nederland neemt het aantal inwoners in deze twee bevolkingsgroepen echter af. In landelijke gemeenten neemt de bevolking van 0- tot 20-jarigen zelfs aanzienlijk af (- 21 procent), terwijl de omvang van de groep van 20 tot 65 jaar zal dalen met 9 procent.

In 2025 zal vooral het aantal 65-plussers sterk zijn toegenomen. De groei van deze leeftijdsgroep zet zowel in stedelijke als in landelijke gemeenten flink door. De vergrijzing in landelijke gemeenten wordt nog versterkt door de afnemende bevolking onder de 65 jaar.

Duncan Beeckman en Basho Poelman

Bron: Provincie Op Maat