Regionale bevolkingsprognose

Hier is uitgegaan van de regionale bevolkings-, allochtonen- en huishoudensprognose 2007-2025 van het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving. Deze regionale prognose heeft als uitgangspunt de Nationale bevolkingsprognose uit 2006. De volgende nationale prognose wordt 18 december 2008 door het CBS gepubliceerd, de volgende regionale prognose wordt in 2009 voorzien.