Een op de vijf slachtoffers van huiselijk geweld aanvaardt slachtofferhulp

De politie registreerde in 2006 ruim 24 duizend aangiften van huiselijk geweld. Van alle geregistreerde slachtoffers van huiselijk geweld aanvaardt bijna 20 procent slachtofferhulp. Dit blijkt uit de nieuwe editie van Criminaliteit en rechtshandhaving 2007 – Ontwikkelingen en samenhangen (WODC/CBS 2008).

Meer gevallen van huiselijk geweld geregistreerd

In 2004, het eerste jaar dat de politie huiselijk geweld apart registreert, zijn meer dan 56 duizend incidenten bij de politie gemeld. Het gaat dan onder andere om partnermishandeling, kindermishandeling, seksueel misbruik van kinderen en mishandeling en verwaarlozing van ouderen. In 2005 waren het al ruim 57 duizend incidenten, in 2006 ruim 63 duizend. Bijna 40 procent van alle gemelde incidenten van huiselijk geweld resulteert in een proces-verbaal van aangifte. Pas als een slachtoffer officieel aangifte heeft gedaan, kan een beroep worden gedaan op slachtofferhulp. In 2006 maakten 4,7 duizend slachtoffers van huiselijk geweld gebruik van de aangeboden slachtofferhulp.

Huiselijk geweld

2600g1

De werkelijke omvang van huiselijk geweld is vele malen groter. Vermoedelijk wordt minder dan één op de tien incidenten bij de politie gemeld. Naar schatting was in 2006 ruim een half miljoen keer sprake van huiselijk geweld. Dit komt neer op bijna de helft van alle in dat jaar in Nederland ondervonden geweldsdelicten.

Ondervonden geweldsdelicten

2600g2

Sinds 2001 ruim 6 duizend stalkingzaken afgedaan

Onder huiselijk geweld valt sinds de invoering van de Wet belaging ook het zogenoemde stalken. Dit is het hinderlijk achtervolgen of lastigvallen van een persoon. In 2001, het eerste jaar na de invoering van de wet, handelden het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtbanken 207 stalkingzaken af. In 2007 is dit aantal opgelopen tot 1 272. Over de periode 2001–2007 hebben het OM en de rechtbanken in totaal ruim 6 duizend stalkingzaken afgedaan.

Door Openbaar Ministerie en rechtbanken afgedane stalkingzaken

2600g3

Harry Eggen (CBS) en Sandra Kalidien (ministerie van Justitie/WODC)

Bron: Huiselijk geweld: van slachtofferschap tot slachtofferhulp