Huiselijk geweld

Geweld dat in de privé-sfeer plaatsvindt. Het kan de vorm aannemen van partnergeweld, kindermishandeling, seksueel misbruik van kinderen, en mishandeling en verwaarlozing van ouderen. Het fysieke geweld bestaat doorgaans uit slaan, schoppen en door elkaar schudden. Verkrachting en incest zijn voorbeelden van (seksueel) huiselijk geweld. Vernedering, schelden, en opsluiting vallen in de categorie geestelijk huiselijk geweld.
Terug naar artikel