Afgedane strafzaak

Op grond van de resultaten van het opsporingsonderzoek besluit het Openbaar Ministerie of een verdachte al dan niet wordt vervolgd. Het OM kan onder meer afzien van strafvervolging en de strafzaak seponeren. Ook kan ter voorkoming van strafvervolging aan de verdachte een schikking met de verdachte worden getroffen (de transactie onder voorwaarden). Wanneer het OM besluit tot verdere vervolging wordt de zaak door middel van een dagvaarding ter beoordeling aan de rechtbank voorgelegd.
Terug naar artikel