Aantal vacatures blijft groot

  • Laatste driekwart jaar geringe daling
  • Vacaturegraad op recordhoogte
  • Minder vacatures ontstaan en vervuld

Het aantal vacatures is in het tweede kwartaal van 2008 groot gebleven. Eind juni 2008 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 240 duizend vacatures open. Dit zijn er slechts 2 duizend minder dan een kwartaal eerder. De vacaturegraad blijft op recordhoogte. Uit de nieuwste cijfers van het CBS blijkt verder dat de dynamiek op de arbeidsmarkt iets is verminderd.

Eind september 2007 werd met 253 duizend openstaande vacatures een record bereikt. In vier jaar tijd had zich bijna een verdrievoudiging voorgedaan. Sinds het record is het aantal vacatures licht gedaald, gemiddeld met 4 duizend per kwartaal.

Eind juni 2008 telde Nederland 32 vacatures per duizend banen. Dit zijn er net zoveel als een jaar eerder. De spanning blijft daarmee op recordniveau. De vacaturegraad is het aantal vacatures per duizend banen en zo een indicator voor de spanning op de arbeidsmarkt. De vraag naar personeel was het sterkst in de horeca en bouwnijverheid. Daar stonden respectievelijk 57 en 50 vacatures open per duizend banen. Bij de horeca gaat het wel vooral om korte dienstverbanden.

De arbeidsmarkt is iets minder dynamisch dan een jaar eerder. Dit blijkt uit kleinere aantallen ontstane en vervulde vacatures. In het tweede kwartaal van 2008 zijn 287 duizend vacatures ontstaan. Dit zijn er 15 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal vervulde vacatures in het tweede kwartaal kwam op 281 duizend uit, 9 duizend minder dan een jaar eerder. Dit is het tweede kwartaal op rij dat de dynamiek kleiner is dan een jaar eerder.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.