Recordaantal bedrijven in Nederland

Op 1 januari 2008 telde Nederland een recordaantal van bijna 800 duizend bedrijven. Dat zijn er 40 duizend meer dan een jaar eerder. De meeste bedrijven zijn actief in de commerciële en zakelijke dienstverlening. In de bouwnijverheid en zakelijke dienstverlening kwamen er in 2007 naar verhouding de meeste bedrijven bij.

Aantal bedrijven naar economische activiteit, per 1 januari 2008

Aantal bedrijven naar economische activiteit, per 1 januari 2008

Veel nieuwe bouwbedrijven en zakelijke dienstverleners

Het totaal aantal bedrijven is in 2007 vooral fors toegenomen door de vele nieuwe bedrijven in de bouwnijverheid en de zakelijke dienstverlening. Ruim 10 duizend nieuwe bouwbedrijven, voornamelijk zzp’ers, brachten het totaal aantal bedrijven in de bouwnijverheid op bijna 97 duizend. Het aantal bedrijven in de zakelijke dienstverlening steeg met 12,5 duizend. Dat waren voor bijna de helft organisatieadviesbureaus. Verder zijn er in deze branche nog 2,5 duizend bedrijven in de computerservice- en informatietechnologie en 1 200 postorderbedrijven bijgekomen. De postorderbedrijven zijn in 2007, met 40 procent, relatief het meest in aantal toegenomen.

Toe- en afname van het aantal bedrijven, naar bedrijfstak

Toe- en afname van het aantal bedrijven, naar bedrijfstak

Economische centra

De meeste bedrijven zijn gevestigd in en rond de grote steden. Op 1 januari 2008 was 28,5 procent van alle bedrijven gevestigd in Groot-Amsterdam, Utrecht, Groot-Rijnmond en Zuidoost Noord-Brabant. In deze gebieden woont 27,5 procent van de inwoners van Nederland.

Geografische vestiging van bedrijven in Nederland, 1 januari 2008

Geografische vestiging van bedrijven in Nederland, 1 januari 2008

Groei Flevoland het sterkst in 2007

Het aantal bedrijfsvestigingen groeide in 2007 met gemiddeld 4,4 procent. Deze toename is zichtbaar over heel Nederland. In de gebieden met de sterkste groei is de toename voor twee derde veroorzaakt door overwegend kleine ondernemers in de bouwnijverheid en de zakelijke dienstverlening. In Flevoland is het aantal vestigingen het afgelopen jaar, met 8 procent, het sterkst gestegen. In de polder zijn er 1 500 bedrijven bijgekomen, waarvan de helft in de gemeente Almere.

Groei van het aantal bedrijven naar geografische vestiging, 2007- 2008

Groei van het aantal bedrijven naar geografische vestiging, 2007-2008

Rico Konen

Bron: StatLine: