Werkloosheid 4 procent

  • Afname afgelopen halfjaar 3 duizend per maand
  • Laagste werkloosheidspercentage bij 25-44-jarigen

In de periode mei-juli 2008 waren gemiddeld 308 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 4,0 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,7 procent. In het afgelopen halfjaar nam de werkloosheid met 3 duizend per maand af. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode mei-juli 2008 uit op 298 duizend personen, 12 duizend minder dan in de periode april-juni. Deze daling volgt op enkele maanden waarin de werkloosheid niet veel veranderde. Vanwege het steekproefkarakter van de cijfers is het beter om de ontwikkeling over een wat langere periode te bekijken. In het afgelopen halfjaar nam de werkloosheid af met gemiddeld ongeveer 3 duizend per maand.

Het werkloosheidspercentage van de totale beroepsbevolking lag in de periode mei-juli 2008, met 4,0 procent, op vrijwel hetzelfde niveau als dezelfde periode zes jaar geleden. Maar het ligt nog wel ruim een half procentpunt boven het laagste percentage in 2001. Van alle groepen hadden de 25-44-jarigen nu met 2,9 procent de laagste werkloosheid.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.