Gemiddeld huishoudensinkomen

Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen gemiddeld over de ruim 7 miljoen Nederlandse huishoudens.