Koopkracht

De koopkracht wordt berekend op basis van het besteedbaar huishoudensinkomen. Dit is het bruto-inkomen van alle leden van het huishouden, verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies en belasting. Dit besteedbaar huishoudensinkomen wordt vervolgens gecorrigeerd voor samenstelling en grootte van het huishouden. Dit gestandaardiseerde besteedbare huishoudensinkomen wordt koopkracht genoemd.

Voor de beschrijving van de koopkrachtontwikkeling is de koopkracht toegekend aan iedere persoon in het huishouden.

De inkomenscijfers over 2006 en 2007 zijn voorlopige cijfers. Voor deze jaren zijn de cijfers over de ontwikkeling van de koopkracht alleen beschikbaar voor de totale bevolking.