Conjunctuurbeeld iets minder gunstig

Het conjunctuurbeeld was eind augustus iets minder gunstig dan eind juli. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt wat lager op de grens van “hoogconjunctuur” en “teruggang”. Twaalf van de vijftien indicatoren in de Conjunctuurklok presteren boven hun langjarig gemiddelde.

De economische groei vertraagde. In het tweede kwartaal is de economie met 2,8 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Ten opzichte van een kwartaal eerder groeide de Nederlandse economie in het tweede kwartaal van 2008 niet.

De consumenten waren in augustus wat minder somber. De stemming van de ondernemers in de industrie verbeterde. Zij verwachten in de komende maanden meer te produceren. Het optimisme onder de zakelijke dienstverleners verminderde daarentegen.

De kapitaalmarktrente bleef in juli onveranderd op gemiddeld 4,7 procent. De inflatie liep verder op naar 3,2 procent. De afzetprijzen van de industrie waren ruim 12 procent hoger dan een jaar eerder.

In de periode mei-juli waren er 12 duizend werklozen minder dan in de periode april-juni. Het aantal vacatures is in het tweede kwartaal licht gedaald, maar bleef op een hoog niveau. Het aantal uitzenduren steeg licht. Het aantal banen van werknemers was 2,1 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2007. De banengroei is wel iets minder dan in 2007.

Bruto binnenlands product (bbp)

Bruto binnenlands product (bbp)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.