Werkloosheid vrijwel onveranderd

  • 4 procent van de beroepsbevolking werkloos
  • Afname afgelopen halfjaar slechts duizend per maand
  • 36 duizend werklozen minder in een jaar tijd

In de periode april-juni 2008 waren gemiddeld 310 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 4,0 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,6 procent. In het afgelopen halfjaar nam de werkloosheid met slechts duizend per maand af. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode april-juni 2008 uit op 312 duizend personen, 3 duizend meer dan in de periode maart-mei. Het is echter nog te vroeg om te concluderen dat er sprake is van een omslag. Vanwege het steekproefkarakter van de cijfers is het beter om de ontwikkeling over een wat langere periode te bekijken. In het afgelopen halfjaar nam de werkloosheid af met gemiddeld ongeveer duizend per maand. Dit is de kleinste afname sinds de daling drie jaar geleden inzette.

In de periode april-juni waren er 36 duizend werklozen minder dan een jaar eerder. De werkloosheid daalde onder zowel mannen als vrouwen, maar bij de vrouwen was de afname groter.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.