Kiezers eensgezind over hypotheekrenteaftrek

Over sommige politieke kwesties zijn kiezers sterker verdeeld dan over andere. Nauwelijks verdeeld zijn zij over een verbod op het homohuwelijk, een afschaffing van de hypotheekrenteaftrek en over belastingverlaging. Hiervoor zijn weinig voorstanders te vinden onder het electoraat. Over ontwikkelingshulp en illegalen zijn de meningen het sterkst verdeeld. Dit blijkt uit het Nationaal Kiezeronderzoek 2006 dat vandaag verschijnt.

Meningen van kiezers over politieke kwesties

2559g1

Achterbannen verschillen weinig over financiële kwesties

Een duidelijke minderheid van de achterbannen van alle partijen is voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Zo pleit zo’n 12 procent van de CDA- en VVD-stemmers voor afschaffing. Van de PvdA-stemmers vindt 23 procent, van de GroenLinks-stemmers 35 procent dat de hypotheekrente moet worden afgeschaft.
Van de achterbannen van bijna alle partijen is zo’n 20 procent voorstander van een belastingverlaging ten koste van sociale voorzieningen. De achterbannen van GroenLinks (5 procent) en de PVV (34 procent) vormen de uitzonderingen.

Ook over de fiscalisering van de AOW zijn geen grote tegenstellingen tussen de achterbannen. Zo’n kwart van de stemmers op de VVD en de PVV vindt dat mensen met een goed pensioen moeten meebetalen aan de AOW. Van de stemmers op de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie vindt iets meer dan de helft dat.

Meningen van partijachterbannen over afschaffen hypotheekrenteaftrek

2559g2

Geringe overeenstemming over ontwikkelingshulp

De aanhangers van de politieke partijen verschillen sterk over ontwikkelingshulp. Van de PVV-stemmers wil niet meer dan 19 procent dat er meer geld besteed wordt aan ontwikkelingshulp. Dit percentage loopt gestaag op tot 77 onder de stemmers op GroenLinks.
Het uitzenden van militairen naar Uruzgan heeft de instemming van 44 procent van de SP-achterban, tegenover iets meer dan 70 procent van de aanhang van de ChristenUnie, het CDA en de VVD.

Meningen van partijachterbannen over meer geld voor ontwikkelingshulp

2559g3

Achterbannen denken anders over minderhedenproblematiek

Bij de kwesties over minderheden komt vooral de tegenstelling tussen de PVV en GroenLinks tot uitdrukking. Een volledige stop op de komst van moslims wenst 5 procent van de stemmers op GroenLinks, tegenover 74 procent van PVV’ers. Bij de andere partijen is tussen de 35 en 40 procent het met deze stelling eens.
De achterbannen van de PVV en GroenLinks nemen ook uiterste posities in ten aanzien van illegalen. Onder de PVV-kiezers vindt 22 procent en onder de GroenLinks-stemmers 69 procent dat alle illegalen die al lange tijd in Nederland wonen, hier moeten kunnen blijven.

Annette Roest en Hans Schmeets

Bron: Nationaal Kiezersonderzoek 2006