Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006. Opzet, uitvoering en resultaten

In deze publicatie wordt ingegaan op de opzet, de uitvoering en de resultaten van Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006 dat rond de verkiezingen van 22 november 2006 is uitgevoerd. De benaderingsstrategie, die geleid heeft tot een hoge respons, wordt besproken. Maar ook de kiezer komt aan het woord. Hoeveel vertrouwen hebben de kiezers in de stemprocedures? Hoe denkt de achterban van de politieke partijen over etnische minderheden, Europa, hypotheekrenteaftrek en inkomensverdeling? En welke nationale problemen moeten met voorrang aangepakt worden?

Terug naar artikel