Nieuwbouw bedrijfsgebouwen groeit sterk

In 2007 steeg de productie van nieuwe bedrijfsgebouwen fors. Ook in herstel en verbouw van gebouwen investeerden bedrijven flink meer.

Meer nieuwe bedrijfsgebouwen

Het productievolume van nieuwe bedrijfsgebouwen was vorig jaar bijna 15 procent hoger dan in 2006. De hogere economische groei leidde in 2007 tot meer investeringen van bedrijven in kantoren en bedrijfshallen. Ook de overheid en het onderwijs investeerden meer in nieuwe gebouwen.

Bedrijven hebben in 2007 ook meer geïnvesteerd in herstel en verbouw van bedrijfsgebouwen. Het volume van deze investeringen was 7,7 procent hoger dan in 2006.

Productie van nieuwe bedrijfsgebouwen en herstel en verbouw

Productie van nieuwe bedrijfsgebouwen en herstel en verbouw

Nieuwbouw bedrijfsgebouwen conjuctuurgevoelig

In 2007 zette het herstel van nieuwbouw bedrijfsgebouwen fors door, terwijl de groei van nieuwbouwwoningen lager was dan in 2006. Door hogere winstmarges en een hogere vraag richten bouwbedrijven zich tijdens een aantrekkende conjunctuur meer op het maken van bedrijfsgebouwen. In tijden van lagere economische groei realiseren bouwbedrijven juist meer woningen. Doordat er steeds vraag is naar woningen, is de woningbouw relatief minder conjunctuurgevoelig dan de nieuwbouw van bedrijfsgebouwen.

Ontwikkeling bbp en nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen

Ontwikkeling bbp en nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen

Meer onderhoud aan bedrijfsgebouwen

Het onderhoud aan bedrijfsgebouwen steeg in 2007 met 3,0 procent. In tegenstelling tot nieuwbouw en herstel en verbouw van bedrijfsgebouwen is dit minder conjunctuurgevoelig. De uitgaven aan onderhoud zijn veel meer afhankelijk van de omvang van de gebouwenvoorraad, de leeftijd van de gebouwen en de samenstelling daarvan. Dit geldt ook voor onderhoud aan woningen.

Leslie Nootenboom en Maaike Zieleman

Bron: StatLine, Bouwproductie