Bedrijfsgebouwen

Andere gebouwen dan woningen, en bestemd voor de huisvesting van de onderneming. Voorbeelden: opslagplaatsen, fabrieksgebouwen, hotels, restaurants, scholen en ziekenhuizen.