Demografische en sociaaleconomische kenmerken

Het CBS publiceert ieder kwartaal de resultaten van het ConsumentenConjunctuuronderzoek uitgesplitst naar verschillende achtergrondkenmerken van de persoon en het huishouden, zoals geslacht, leeftijd, opleiding en inkomen.

Om te bepalen welk achtergrondkenmerk de meeste invloed heeft op een positief antwoord, is gebruik gemaakt van een stapsgewijze loglineaire regressieanalyse.