Zin van sparen

De gestelde vraag over de zin van sparen luidt: “Als u let op de algemene economische situatie, vindt u dan dat het zin heeft om te sparen?”.

De mogelijke antwoordcategorieën zijn:

  1. Jazeker;
  2. Ja, misschien;
  3. Waarschijnlijk niet;
  4. Zeker niet;
  5. Weet niet.

De indicator over de zin van sparen is berekend door het percentage negatieve antwoorden af te trekken van het percentage positieve antwoorden.