Verwacht spaargedrag

Gegevens van consumenten over de het verwachte spaargedrag worden verzameld via het Consumenten Conjunctuuronderzoek. Het doel van dit onderzoek is het verschaffen van actuele informatie over consumentenopvattingen met betrekking tot de algemene economische ontwikkeling en de financiële situatie van het eigen huishouden.

Het verwachte spaargedrag is uitgesplitst in een tweetal vragen. De eerste vraag betreft de huidige financiële situatie van het eigen huishouden:
“Is op dit moment de financiële situatie van uw huishouden zodanig dat u geld tekort komt, wordt er geld over gehouden of kan er precies worden rondgekomen?”

De mogelijke antwoordcategorieën zijn:

 1. Schulden maken;
 2. Spaarmiddelen aanspreken;
 3. Precies rondkomen;
 4. Beetje geld overhouden;
 5. Veel geld overhouden;
 6. Weet niet.

De indicator over de huidige financiële situatie is berekend door het percentage van antwoordcategorieën 1 en 2 af te trekken van het percentage van antwoordcategorieën 4 en 5.

De tweede vraag betreft het opzij leggen van geld in de komende 12 maanden:
“Denkt u in de komende twaalf maanden geld opzij te kunnen leggen?”

De mogelijke antwoordcategorieën zijn:

 1. Jazeker;
 2. Ja, misschien;
 3. Waarschijnlijk niet;
 4. Zeker niet;
 5. Weet niet.

De indicator over geld opzij leggen is berekend door het percentage negatieve antwoorden af te trekken van het percentage positieve antwoorden.