Cao-loonstijging fors toegenomen

In het tweede kwartaal van 2008 waren de cao-lonen 3,4 procent hoger dan een jaar eerder. Deze toename is fors hoger dan in het eerste kwartaal, toen de cao-lonen nog 2,8 procent stegen. Hierdoor is de cao-loonstijging, na het laagste punt in 2005, weer op hetzelfde niveau gekomen als in 2003.

Cao-loonstijging

Cao-loonstijging

Versnelling groei cao-lonen grootst in bouwnijverheid

De versnelde groei van de cao-lonen in het tweede kwartaal van 2008 komt vooral door de cao-loonontwikkelingen in de bouwnijverheid, de handel en de industrie. In de bedrijfstak bouwnijverheid namen de cao-lonen in het tweede kwartaal toe met 3,9 procent. Een kwartaal eerder was de toename met 2,3 procent aanzienlijk lager.

De ontwikkeling van de cao-lonen in het onderwijs had daarentegen een remmend effect op de versnelling van de cao-lonen. Daar steeg het cao-loon in het tweede kwartaal met 3,0 procent, tegen 3,3 procent in het eerste kwartaal.

Dit komt door een loonsverhoging die in april 2007 bij een cao in het onderwijs is gegeven. In 2008 werden de lonen bij deze cao echter niet in april verhoogd, maar in januari. Hierdoor was de cao-stijging in het tweede kwartaal van 2008 ten opzichte van een jaar eerder kleiner dan in het eerste kwartaal van 2008.

Cao-loonstijging naar bedrijfstak, verschil 2e en 1e kwartaal 2008

Cao-loonstijging naar bedrijfstak, verschil 2e en 1e kwartaal 2008

Forse toename loonkostenstijging

De contractuele loonkosten lagen in het tweede kwartaal van dit jaar 4,0 procent hoger dan een jaar eerder. Hiermee zijn ze ruim 0,5 procentpunt meer gestegen dan de cao-lonen. Vanaf 2002 tot en met 2005 stegen de loonkosten ook meer dan de cao-lonen. Naast de loonsverhogingen zijn de relatief hoge loonkosten in 2008 vooral toe te schrijven aan de verhoging van de wettelijke inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage in de ziektekosten.

Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Monique Hartog

Bron: StatLine, Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2000=100)