Grote gezinnen hebben minder vaak formele kinderopvang

Gezinnen met drie of meer kinderen onder de 13 jaar gebruiken minder vaak formele kinderopvang dan kleinere gezinnen. Van de grotere gezinnen met kinderopvang had 27 procent dat formeel geregeld, tegen 36 procent van de gezinnen met één of twee jonge kinderen. Dit verschil hangt samen met het vaker niet werken van moeders in gezinnen met drie of meer kinderen. De grotere gezinnen kiezen daarentegen wel meer voor betaalde oppas of peuterspeelzaal dan ouders met minder dan drie kleine kinderen.

In 2007 maakten bijna 700 duizend huishoudens met kinderen jonger dan 13 jaar gebruik van kinderopvang. Ongeveer 35 procent daarvan had formele opvang. Bij meer dan de helft paste een familielid gratis op. Een klein gedeelte bracht zijn kinderen naar de peuterspeelzaal of had een betaalde oppas.

Huishoudens en hun voornaamste vorm van kinderopvang, 2007

Huishoudens en hun voornaamste vorm van kinderopvang, 2007

Bron: StatLine, Huishoudens, voornaamste vorm van kinderopvang