Zoekresultaten

8 resultaten voor keyword:peuterspeelzaalwerk
8 resultaten voor keyword:peuterspeelzaalwerk

Recordaantal kinderen met kinderopvangtoeslag

Ten opzichte van 2016 steeg het aantal kinderen met kinderopvangtoeslag met 64 duizend tot 882 duizend. De groei had uitsluitend betrekking op dagopvang en buitenschoolse opvang (bso) in kindercentra.

Artikelen

Gebruik peuterspeelzaal en formele opvang 2-3 -jarigen, 2013

Gebruik peuterspeelzaal en formele opvang 2-3 -jarigen naar 20% -groep van het gestandaardiseerde huishoudensinkomen in 2013.

Cijfers

Peuters lage-inkomensgroepen blijven vaker thuis

Bijna 40 procent van de kinderen met ouders in de laagste inkomensgroep gaat niet naar de peuterspeelzaal en ook niet naar een vorm van formele kinderopvang. In de hoogste inkomensgroep ligt dat veel...

Artikelen

Loonverdeling van werknemers in de sector Zorg en Welzijn, 2013

Maatwerktabel over de loonverdeling van werknemers in de sector Zorg en Welzijn (exclusief de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk) in 2013. De resultaten van dit onderzoek gaan alleen over...

Cijfers

Toelichting op revisie onderwijsuitgaven 2012

In 2012 zijn de cijfers over de onderwijsuitgaven voor de gehele tijdreeks 1995-2011 herzien. In de herziene cijfers zijn ontbrekende uitgaven toegevoegd en enkele bestaande onderdelen verbeterd.

Artikelen

Kinderopvang naar gemeente in Nederland, 2011

Het gebruik van kinderopvang in Nederland uitgesplitst naar soort opvang en gemeente.

Cijfers

Grote gezinnen hebben minder vaak formele kinderopvang

Gezinnen met drie of meer kinderen onder de 13 jaar gebruiken minder vaak formele kinderopvang dan kleinere gezinnen. Van de grotere gezinnen met kinderopvang had 27 procent dat formeel geregeld,...

Artikelen

Kinderopvang (EBB)

Enkele tabellen uit de Enquête beroepsbevolking 2005 over de voornaamste vormen van kinderopvang waarvan huishoudens met jonge kinderen gebruik maken.

Cijfers