Kinderopvangvormen

Onder formele opvang wordt verstaan:
- dagopvang in een kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar;
- buitenschoolse opvang voor basisschool kinderen, zowel voor als na schooltijd als in schoolvakanties;
- opvang door een gastouder via een gastouderbureau.

Onder informele opvang wordt verstaan betaalde of onbetaalde kinderopvang, zowel thuis als buitenshuis, die niet onder de wettelijke regels voor kinderopvang valt. Hieronder vallen:
- betaalde oppas of, voor kinderen van 2-3 jaar, de peuterspeelzaal;
- onbetaalde oppas door familie. Voorbeelden zijn opvang door grootouders, andere familieleden, vrienden of buren.