Weinig Nederlanders gaan regelmatig naar kerk of moskee

Bijna 6 op de 10 Nederlanders zeggen gelovig te zijn. Slechts weinigen daarvan gaan nog elke week naar kerk, moskee of andere godsdienstige bijeenkomsten.

Verdeling religies in Nederland, 2005/2006

Verdeling religies in Nederland, 2005/2006

Bijna 6 op de 10 Nederlanders gelovig

In 2005/2006 rekende 58 procent van de Nederlanders zich tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering. Dat zijn ruim 9 miljoen mensen. Rooms-katholieken vormen met 29 procent de grootste groep. Bijna 20 procent is protestant, 5 procent is islamiet. Onder de overige 5 procent gelovigen vallen onder meer Joden en Hindoes. Ongeveer 42 procent van de Nederlandse bevolking hangt geen geloof aan.

Deelname aan godsdienstige bijeenkomst, 2005/2006

Deelname aan godsdienstige bijeenkomst, 2005/2006

Een vijfde van gelovigen wekelijks naar kerk of moskee

Van de ruim 9 miljoen gelovigen in Nederland gaat slechts 20 procent elke week naar kerk, moskee of andere godsdienstige bijeenkomsten. Dat zijn ongeveer 1,8 miljoen mensen. Van de drie grootste groepen gelovigen in Nederland zijn de protestanten de trouwste kerkgangers. Bijna een derde van hen bezoekt elke week of vaker de kerk. Van de islamieten bezoekt 27 procent wekelijks of vaker de moskee. Slechts 7 procent van de rooms-katholieken ten slotte gaat elk weekend naar de mis, 57 procent gaat zelden of nooit.

Kerk- of moskeebezoek naar kerkelijke gezindte, 2005/2006

Kerk- of moskeebezoek naar kerkelijke gezindte, 2005/2006

Moskeebezoek is mannenzaak

De moskee bezoeken is een mannenzaak: Van de islamitische mannen bezoekt 36 procent wekelijks of vaker de moskee, bij de islamitische vrouwen is dat slechts 16 procent. Onder de rooms-katholieken en protestanten zijn er nauwelijks verschillen in kerkgang tussen mannen en vrouwen.

Marieke van Herten

Bronnen: