Bezoeken van kerk, moskee of andere godsdienstige bijeenkomst

Aan alle respondenten die aangeven zich tot een bepaald geloof te rekenen, wordt gevraagd hoe vaak zij in het algemeen naar de kerk, moskee of een andere godsdienstige bijeenkomst gaan. De antwoordcategorieën zijn ‘1 keer per week of vaker’, ‘2 tot 3 keer per maand’, ‘1 keer per maand’, ‘minder dan 1 keer per maand’ en ‘zelden of nooit’.