Zakelijke dienstverleners iets minder optimistisch

De zakelijke dienstverleners bleven in mei overwegend positief over de toekomst. Wel is de positieve stemming na januari afgezwakt. Het aantal ondernemers dat verwachtte in de komende drie maanden meer orders te ontvangen en een hogere omzet te boeken was nog steeds groter dan het aantal dat een afname voorzag. Deze meerderheid is wel langzaam aan het afnemen.

De ondernemers verwachtten dat de werkgelegenheid in hun branche toeneemt. Per saldo verwachtte 13 procent de komende drie maanden meer mensen in dienst te nemen. In april was dit nog 21 procent. Ruim een derde van de ondernemers gaf aan dat een tekort aan arbeidskrachten een belemmering vormt voor hun activiteiten. 

De zakelijke dienstverleners waren in mei tevreden over de in april ontvangen orders. Toch was de tevredenheid minder groot dan in voorgaande maanden. Per saldo beoordeelde 16 procent van hen de orderontvangst, gelet op de tijd van het jaar, als goed. Over het economisch klimaat in het algemeen zijn de ondernemers nog optimistisch, hoewel voor de vijfde opeenvolgende maand de stemming minder uitbundig was dan de maand ervoor.

Oordeel orderontvangst zakelijke dienstverlening

Oordeel orderontvangst zakelijke dienstverlening

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.