Aanpassing Wet kinderopvang

Vanaf 1 januari 2007 betalen werkgevers verplicht mee aan de kosten van kinderopvang van de werknemers. Deze bijdrage is onafhankelijk van het inkomen. Daarnaast kunnen ouders een inkomensafhankelijke bijdrage van de overheid ontvangen. De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor deze  toeslag is verhoogd. Zowel de werkgeversbijdrage als de overheidsbijdrage worden door de overheid uitgekeerd. Voorwaarde hierbij is dat zowel de aanvrager als de eventuele toeslagpartner allebei werken, een opleiding volgden of aan een inburgerings- of re-integratieproject meedoen.