Economie groeit 3,5 procent in 2007

De Nederlandse economie is in 2007 met 3,5 procent gegroeid. Dit is de hoogste groei na 2000. In 2006 groeide de Nederlandse economie met 3,0 procent. Dit blijkt uit de eerste raming van het CBS voor het vierde kwartaal 2007.
De uitvoer leverde in 2007 opnieuw de belangrijkste bijdrage aan de economische groei, maar ook de investeringen en de consumptie droegen substantieel bij. De bouw en de commerciële dienstverleners lieten een bovengemiddelde productiegroei zien.

Economische groei vierde kwartaal liefst 4,4 procent

In het vierde kwartaal van 2007 groeide de Nederlandse economie met 4,4 procent. Dit is de hoogste groei in ruim zeven jaar. Het vierde kwartaal telde in 2007 een werkdag meer dan in 2006.
In het vierde kwartaal van 2007 groeide de uitvoer opnieuw krachtig. De groei van de invoer was aanmerkelijk kleiner. Verder trok de consumptie van huishoudens sterk aan. Net als in het derde kwartaal gaf de aardgasproductie in het vierde kwartaal een flinke impuls aan de economische groei.

Kwartaal-op-kwartaalgroei 1,2 procent

De economie groeide in het vierde kwartaal met 1,2 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Deze kwartaal-op-kwartaalgroei is de op een na hoogste in bijna vier jaar. Alleen in het derde kwartaal was de kwartaal-op-kwartaalgroei met 1,9 procent nog flink hoger.

Opnieuw krachtige groei uitvoer

In 2007 was het volume van de uitvoer van goederen en diensten 6,4 procent hoger dan in 2006. Dit is een fractie minder dan de groei in 2006. De uitvoer van Nederlands product groeide bijna even hard als in 2006, terwijl de stijging van de wederuitvoer iets lager uitkwam. De groei van de wederuitvoer was met ruim 10 procent opnieuw wel hoger dan van de export van Nederlands product. De invoer groeide iets minder dan de uitvoer. Dat is toe te schrijven aan de diensten. De invoergroei hiervan werd gedrukt doordat minder geld werd uitgegeven aan buitenlandse octrooien en licenties.

Stijging consumptie van huishoudens

Huishoudens hebben vorig jaar 2,1 procent meer besteed dan in 2006. De groei in 2007 is iets lager dan in 2006. De bestedingen aan duurzame consumptiegoederen groeiden opnieuw het hardst, meer dan 4 procent.
Het volume van de overheidsconsumptie was 2,9 procent hoger dan in 2006. De reële uitgaven voor de zorg stegen het meest.

Meer geïnvesteerd

In 2007 is 4,9 procent meer geïnvesteerd dan in 2006. Vooral in machines, de belangrijkste investeringscategorie voor het bedrijfsleven, maar ook in bedrijfsgebouwen en in computers werd fors meer geïnvesteerd. Verder is ook in woningen en infrastructuur duidelijk meer geïnvesteerd. De groei van de investeringen werd echter gedrukt door een aantal incidentele factoren. Zo werden minder vliegtuigen afgeleverd en werd minder aan royalty’s voor licenties en patenten uitgegeven.

Vooral meer productie commerciële dienstverleners en bouw

In 2007 steeg de productie in alle bedrijfstakken. De stijging was het grootst bij de commerciële dienstverleners en de bouw. Binnen de commerciële dienstverlening was de groei het hoogst in de uitzendbranche, de groothandel, de computerservicebedrijven, de accountants- en economische adviesbureaus en in het bankwezen. Ook de detailhandel groeide flink door de kooplust van de consumenten. De bouwnijverheid profiteerde van de hogere investeringsactiviteit.
Ook de industriële productie deelde in de groei, vooral de metaalindustrie. De aardgasproductie was in de eerste helft van 2007 veel lager dan een jaar eerder, terwijl de productie in het tweede halfjaar juist veel hoger was. Per saldo was de aardgasproductie vrijwel even hoog als in 2006. De zorgsector groeide versneld door.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.