Economische groei derde kwartaal opwaarts bijgesteld naar 4,2 procent

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2007 met 4,2 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. De tweede raming van de economische groei is 0,1 procentpunt hoger dan de eerste raming van 13 november jongstleden. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De economische groei in het derde kwartaal is de hoogste groei in meer dan zeven jaar. Vooral de productie van aardgas zorgde voor een flinke impuls. Verder groeide ook de productie van commerciële dienstverleners en de bouw meer dan gemiddeld. De uitvoer, de investeringen en de consumptie van huishoudens groeiden harder dan in het eerste halfjaar van 2007.

Licht opwaartse bijstelling

De opwaartse bijstelling van 0,1 procent is het resultaat van enkele beperkte bijstellingen. Zo komen de investeringen en de uitvoer van Nederlands product hoger uit, de consumptie lager. Naar bedrijfstakken is de productie in de landbouw, de aardgaswinning en de commerciële dienstverlening iets hoger, die in de zorg iets lager dan bij de eerste raming.

Hoogste kwartaal-op-kwartaalgroei in ruim tien jaar

De economie groeide in het derde kwartaal met 1,8 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat is gelijk aan de eerste raming. De kwartaal-op-kwartaalgroei is aanzienlijk hoger dan in voorgaande kwartalen. Het is zelfs de hoogste in meer dan tien jaar.

Groeiversnelling bij uitvoer, consumptie en investeringen

De uitvoer groeide in het derde kwartaal sterker dan in het eerste halfjaar. Dit komt door de uitvoer van Nederlands product. De consumptie van huishoudens versnelde ook, vooral door het hogere aardgasverbruik. In 2006 was het aardgasverbruik extreem laag door de warme zomer. Verder schaften consumenten vooral meer duurzame consumptiegoederen aan zoals kleding, consumentenelektronica en woninginrichting. De overheidsconsumptie groeide sneller onder impuls van aantrekkende zorguitgaven. De investeringsgroei ten slotte wordt breed gedragen. Vooral de investeringen in machines, gebouwen en computers namen sterk toe.

Commerciële dienstverleners, aardgaswinning, bouw en zorg trekken de groei

De aardgaswinning realiseerde in het derde kwartaal 2007 de hoogste productiegroei. Dit hangt samen met de minder warme zomer in Europa. De productie in de bouw en in de commerciële dienstverlening groeide met ongeveer 5 procent. De bouw profiteerde vooral van de aantrekkende investeringen in bedrijfsgebouwen. In de commerciële dienstverlening was vooral de productiegroei in de groothandel, de uitzendbranche, ICT en economische en juridische dienstverlening hoog. Verder trok de productie van de zorg aan. De groei van de industriële productie ten slotte bleef achter bij het gemiddelde.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.