Aantal faillissementen daalt fors

Het aantal faillissementen is in 2006 voor het eerst sinds 2000 gedaald. Vorig jaar bedroeg het aantal faillissementen bijna 9 200. Dat is 9 procent minder dan in 2005. Vooral onder bedrijven (exclusief eenmanszaken) is het aantal faillissementen gedaald. Het aantal failliet verklaarde natuurlijke personen en eenmanszaken was in 2006 vrijwel onveranderd ten opzichte van 2005. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Vooral sterke daling bij bv’s en nv’s

Het aantal faillissementen onder nv’s en bv’s is in 2006 met 18 procent gedaald ten opzichte van 2005. Sinds 2005 is er sprake van een dalende trend. Toen bedroeg de daling 4 procent. Ongeveer 40 procent van het totaal aantal faillissementen is voor rekening van nv’s en bv’s. In 2006 is ook het aantal faillissementen van vof’s (vennootschappen onder firma) sterk teruggelopen. De daling bedroeg 28 procent.  

Afname het grootst in de industrie en dienstverlening

In vrijwel alle sectoren van de economie daalde het aantal faillissementen van bedrijven (inclusief eenmanszaken) en instellingen. Het grootst was de afname in de industrie, namelijk bijna een kwart. In de dienstverlening bedroeg de daling 17 procent. De daling in beide bedrijfstakken is vooral toe te schrijven aan de bv’s.

De horeca is de enige branche waarin het aantal faillissementen nog altijd toeneemt. Ten opzichte van 2005 bedroeg de stijging bijna 30 procent. Dat komt vooral door de eenmanszaken. Want ook in de horeca vertoonden de bv’s een daling van het aantal faillissementen. 

Sterke daling faillissementen in Friesland en Flevoland

In alle provincies is het aantal faillissementen afgenomen. Vooral in Flevoland, -34 procent, en in Friesland, -24 procent, was de daling groot. In Drenthe en Zuid-Holland namen de uitgesproken faillissementen het minst af. 

Toename faillissementen natuurlijke personen in grote stad

Het aantal natuurlijke personen zonder eenmanszaak dat failliet ging, is in 2006 ongeveer gelijk gebleven. Opvallend is echter de toename met 8 procent van failliet verklaarde natuurlijke personen in de grote gemeenten van meer dan 150 duizend inwoners.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.