230 faillissementen in december

In december 2007 zijn 230 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Daarmee was het aantal uitgesproken faillissementen 18 procent lager dan in december 2006.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een betere kijk op de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. Dit daalde in december fors en kwam uit op 288. Daarmee kwam het aantal faillissementen weer terug op het niveau van medio 2007.

In 2007 gingen er bijna 3 600 bedrijven en instellingen failliet. Dit is ruim 600 minder dan in 2006. Meer dan 40 procent van deze daling had betrekking op faillissementen bij de financiële instellingen en zakelijke dienstverlening.

Meer informatie over alle in 2007 uitgesproken faillissementen staat in het persbericht “Veel minder mensen en bedrijven failliet in 2007” van 8 februari 2007.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht