Fietsdiefstal

De cijfers over fietsdiefstal zijn gebaseerd op de Veiligheidsmonitor Rijk 2007, een onderzoek van het CBS en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie.
Dit onderzoek onder personen van vijftien jaar en ouder werd uitgevoerd van januari tot half maart 2007. Bewoners van instellingen en tehuizen zijn in dit onderzoek niet opgenomen. De gepresenteerde percentages hebben marges omdat ze gebaseerd zijn op een steekproef.

In de Veiligheidsmonitor wordt gevraagd :
‘Is de laatste vijf jaar wel eens een fiets van u gestolen? Ik bedoel fietsen waarvan u de hoofdgebruiker bent of was.’
Vervolgens wordt vastgesteld in welk jaar en welke maand dat de laatste keer gebeurde. Dit artikel is gebaseerd op de fietsdiefstallen die in de 12 maanden voorafgaande aan het interview zijn gepleegd.