Meer werknemers uit Polen

In 2005 werkten 70 duizend mensen die in Polen woonden een deel van het jaar in ons land. Ten opzichte van 2004 is dit een lichte toename, ten opzichte van 2000 een verdrievoudiging.

Ruim driemaal zoveel banen als in 2000

Sinds 2000 groeit het aantal Polen dat tijdelijk in Nederland werkt. Het gaat om werknemers die in Polen wonen en tijdelijk in ons land werken en verblijven. Een groot deel van deze werknemers werkt hier via een uitzendbureau. De gemiddelde duur van deze banen bedraagt ongeveer drie maanden.
In 2005 ging het om ongeveer 70 duizend Poolse werknemers. Een op de drie werknemers had in 2005 meerdere kortdurende banen. Het totaal aantal banen van deze Poolse werknemers bedroeg 100 duizend. Dat is drie keer zo veel als in 2000. Het aantal Poolse uitzendkrachten was in 2005 zelfs meer dan vier keer zo groot als in 2000.

Per eind september 2005 bedroeg het aantal banen van werknemers die in Polen wonen en in Nederland werken 22 duizend. Dit aantal is dus veel lager dan het aantal voor geheel 2005. Dit komt doordat veel van deze kortdurende banen eind september al beëindigd of nog niet begonnen waren.

Banen van werknemers die in Polen wonen

Banen van werknemers die in Polen wonen

Meer Poolse werknemers wonen in Nederland

De meeste Poolse werknemers die in Nederland werken verblijven hier slechts tijdelijk. Maar er zijn ook werknemers die in Polen zijn geboren en nu in Nederland wonen. Ook deze, relatief kleine, groep groeit. Per eind september 2005 ging het om 11 duizend werknemers, onder wie ruim 7 duizend vrouwen.
De meeste werknemers uit Polen die nu in Nederland wonen, werken in de dienstensector, onder meer in de gezondheidszorg, de handel en de zakelijke dienstverlening. Bijna een kwart werkt als uitzendkracht.

Werknemers die in Polen zijn geboren en in Nederland wonen, september 2005

Werknemers die in Polen zijn geboren en in Nederland wonen, september 2005

André Corpeleijn

Bron: Bevolkingstrends, derde kwartaal 2006, ‘Migranten en werknemers uit de Oost-Europese lidstaten van de Europese Unie’