Economische groei tweede kwartaal iets hoger dan eerder geraamd

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2007 met 2,6 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. De tweede raming van de economische groei is 0,2 procentpunt hoger dan de eerste raming van 14 augustus jongstleden. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De economie groeide dit kwartaal iets minder hard dan in 2006 doordat de aardgasproductie sterk daalde. Vooral hierdoor zwakte de groei van de consumptie door huishoudens en de export van goederen af. Door andere oorzaken viel ook de investeringsgroei fors lager uit.

Opwaartse bijstelling

De opwaartse bijstelling met 0,2 procentpunt komt vooral doordat de productie van alle goederenproducenten en de productie in de zorg hoger waren dan eerder geraamd. Hierdoor kwamen het uitvoersaldo en de overheidsconsumptie hoger uit. De groei van de wederuitvoer en de investeringen was daarentegen lager dan eerder geraamd.

Kwartaal-op-kwartaalgroei slechts 0,3 procent

Ten opzichte van een kwartaal eerder groeide de economie in het tweede kwartaal van 2007 met 0,3 procent. Dat was bij de eerste raming 0,2 procent. De kwartaal-op-kwartaalgroei is de laagste in twee jaar.

Bijna over de hele linie groeivertraging

Zowel de groei van de uitvoer van Nederlands product als van de wederuitvoer vertraagde ten opzichte van 2006. Ook de groei van de consumptie door huishoudens was vooral door het geringere aardgasverbruik lager dan in 2006. De consumentenbestedingen aan duurzame consumptiegoederen zoals consumentenelectronica en auto’s, aan horeca en aan vervoer en communicatie groeiden echter nog ruim bovengemiddeld. Flink hogere zorguitgaven gaven een impuls aan de overheidsconsumptie.

Hoewel de investeringen in machines, bedrijfsauto’s, bedrijfsgebouwen en computers sterk toenamen, viel de groei van de totale investeringen toch sterk terug. Dit komt onder meer doordat er veel minder vliegtuigen werden afgeleverd en bovendien minder royalty’s zijn ontvangen op patenten en licenties dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

Bouw, zorg en commerciële dienstverleners dragen de groei

De bouwnijverheid had met meer dan 5 procent de hoogste productiegroei van alle bedrijfstakken. De commerciële dienstverleners en de zorg produceerden ongeveer 4 procent meer. Bij de commerciële dienstverleners groeiden vooral de uitzendbranche, de groothandel en de zakelijke dienstverleners. Verder valt het aantrekken van de horeca op. Na twee topkwartalen viel daarentegen in de industrie het groeitempo terug tot 2,5 procent. De gasproductie was door het warme voorjaarsweer opnieuw aanzienlijk lager dan vorig jaar.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads