Forse daling vergunningen woningbouw

In de eerste zes maanden van 2007 is er voor ruim 37 duizend woningen een bouwvergunning verleend. Dat is 24 procent minder dan in de eerste helft van 2006. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Daling bouwvergunningen houdt aan

Vanaf het vierde kwartaal van 2006 is het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De daling van 24 procent in het eerste halfjaar van 2007 betreft vrijwel geheel koopwoningen. Dat de daling zo sterk uitpakt, komt mede doordat er in het eerste halfjaar van 2006 veel vergunningen zijn verleend. Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2005 was het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend nog wel 2 procent hoger. Overigens zijn voor het eerste halfjaar van 2007 niet van alle gemeenten gegevens ontvangen. Er ontbreken slechts enkele kleine gemeenten.

Sterkste daling Utrecht

In het eerste halfjaar van 2007 was de daling van het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend in het sterkst in Utrecht. Alleen in de provincies Noord-Brabant, Zeeland, Groningen en Gelderland lag het aantal woningen waarvoor een vergunning is verleend hoger dan in de eerste zes maanden van 2006. 

Aantal gereedgekomen woningen ongeveer gelijk gebleven

Het CBS baseert zich bij uitkomsten over de gereedgekomen woningen op gemeentelijke opgaven. Van een aantal gemeenten, waaronder enkele grote, is over het eerste halfjaar van 2007 geen opgave ontvangen. Hierdoor is er geen compleet beeld van het aantal gereedgekomen woningen. Als hiervoor wordt gecorrigeerd is het aantal gereedgekomen woningen waarschijnlijk ongeveer gelijk aan dat van het eerste halfjaar van 2006.

Woningvoorraad neemt toe

In het eerste halfjaar van 2007 zijn er bijna 27 duizend woningen toegevoegd aan de woningvoorraad, 25 duizend door nieuwbouw en 2 duizend door verbouw. Daartegenover zijn er bijna 10 duizend woningen aan de woningvoorraad onttrokken, vooral door sloop. Per saldo is de woningvoorraad toegenomen met ongeveer 17 duizend woningen. Eind juni had de woningvoorraad de grens van 7 miljoen nog niet bereikt.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.