Arbeidsgehandicapten met psychische klachten hebben minder vaak werk

In 2006 heeft 40 procent van de arbeidsgehandicapten betaald werk. Dat is net zoveel als in 2005. Daarmee is de daling vanaf 2002 tot stilstand gekomen. Van de arbeidsgehandicapten met psychische klachten had nog geen kwart een baan.

Werkzame en werkloze arbeidsgehandicapten

Werkzame en werkloze arbeidsgehandicapten

Aandeel arbeidsgehandicapten constant

In 2006 waren er ruim 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten: zij gaven aan door een langdurige aandoening of handicap belemmerd te worden bij het uitvoeren of verkrijgen van werk. Het betreft 16 procent van de bevolking van 15–64 jaar. Dit aandeel is al jaren constant.

Meeste klachten bewegingsapparaat

Zes op de tien arbeidsgehandicapten hadden meer dan één langdurige aandoening. Klachten over het bewegingsapparaat werden het vaakst genoemd. Meer dan de helft van de arbeidsgehandicapten had rug- en nekklachten, 38 procent ondervond problemen met de benen en 34 procent had last van de armen.

Meest voorkomende aandoeningen arbeidsgehandicapten

Meest voorkomende aandoeningen arbeidsgehandicapten

Toename psychische klachten

De laatste jaren is vooral het aandeel arbeidsgehandicapten met psychische klachten toegenomen. In 2002 noemde 23 procent deze klachten. In 2006 was dat 25 procent. Dit zijn ruim 400 duizend personen.

Arbeidsgehandicapten met psychische klachten gaven vaker dan andere arbeidsgehandicapten aan te willen werken. Zij meldden ook, en vaker dan gemiddeld, dat ze daartoe niet in staat waren. Psychische klachten zijn daarmee een sterk belemmerende factor voor deelname aan de arbeidsmarkt.

Relatief veel arbeidsgehandicapten willen werk

Van de arbeidsgehandicapten hadden vier op de tien een baan. Twee op de tien gaven aan niet kunnen te werken, ruim een kwart wilde niet werken. Het aantal arbeidsgehandicapten dat geen werk had maar wel zou willen werken, was met 14 procent relatief hoog.

Arbeidspositie arbeidsgehandicapten en arbeidsgehandicapten met psychische klachten, 2006

Arbeidspositie arbeidsgehandicapten en arbeidsgehandicapten met psychische klachten, 2006

Lian Kösters en Hendrika Lautenbach

Bron: StatLine, Profiel arbeidsgehandicapten; geslacht/leeftijd

Bron: Arbeidsgehandicapten 2006